Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/aglamaz/public_html/im-haadama/wp-content/plugins/timebank-system/timebank.php on line 177

Notice: Constant SCRIPT_DEBUG already defined in /home/aglamaz/public_html/im-haadama/wp-config.php on line 103

Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /home/aglamaz/public_html/im-haadama/wp-config.php on line 104

Notice: Constant WP_DEBUG_LOG already defined in /home/aglamaz/public_html/im-haadama/wp-config.php on line 105
גננים צעירים

גננים צעירים

חדשות משמחות!
בנתניה ילדים לומדים על אקולוגיה מעשית! משמח מאוד שנושא הסביבה נלמד מהגיל הרך. באמצעות הגינה ניתן לקבל ידע הרלוונטי לתזונה, לשמירה על הסביבה, אחריות אישית ועוד.
למשל, טיפול בשאריות אורגניות והפיכתן לקומפוסט כמשאב – אשר בתורו משמש כדשן בגינת הירק. סבב זה מלמד את הילדים לחשוב מערכתית.
החיים המודרניים הפכו את התהליכים ללינארים: קונים, משתמשים, זורקים. בלי לחשוב מאין הגיע ולאין הולך. גינת ירק אקולוגית מציגה תהליכים שלמים ומחזוריים:

  • מזרע דרך שתיל, צמח, פרי/ירק ועד למזון סלט/תבשיל.
  • משיירים דרך ערימת הקומפוסט לדשן וחזרה לאדמה.
  • עונתיות ומחזוריות.

אנו רואים חשיבות רבה בחינוך סביבתי ושמחים על כל פעילות בנושא!

לכתבה ב"קול השרון"

"עם האדמה" מקימה גינות חינוכיות לגני ילדים. אנו מקימים ערוגות מוגבהות. בהן הילדים יכולים לראות מקרוב את הצמחים, בלי לסכנם. לראות את תהליך הצמחיה, לטעום, להרחיק ולהכיר מקרוב את הטבע שמזין אותם. 

    Leave Your Comment