מהי תוצרת טבעית

רובנו מכירים את המושגים "תוצרת רגילה" ו"תוצרת אורגנית מאושרת/שאינה מאושרת". המונחים הללו לא קולעים באופן מדויק למה שאנו עושים בחוות שפע שורשים. לפיכך אנו משתמשים במושג תוצרת מגידול טבעי.

למה הכוונה?

  • אנחנו מקבלים את העובדה שחלק מהגידולים יאָכלו ע"י חרקים. במקרים קיצוניי1116265_551848918207063_1214352023_oם, אנחנו עוקרים את הגידולים או ממתינים לטבע שיגיע לאיזון מעצמו. יש לנו אילניות וזיקיות שמסתובבות בשטח ומהוות חלק מהאיזון הטבעי.
  • אנחנו משתמשים בדשנים טבעיים שזמינים לנו. בחוות "שפע שורשים" אנו מפיקים קומפוסט מזבל סוסים, שאריות מטבח וחומרים טבעיים אחרים המצויים בשפע סביבנו.
  • אנחנו משתמשים בתולעים אדומות כדי להפיק דשן נוזלי. הדשן נשאב ומגיעים לצמחים יחד עם ההשקיה (להרחבה).
  • אנחנו לא מרססים ביום או בלילה וכך נמנעים מזיהום האוויר. רחף החומרים הרעילים (גם האורגניים שבהם) מגיע לאזורי מגורים ומסכן את האנשים ובעלי החיים.
  • הימנעות מריסוס מונעת גם פגיעה בחרקים ומיקרואורגניזמים המועילים לקרקע ולצמחים. המניעים שלנו לכך הם גם מעשיים וגם מצפוניים.
  • אנחנו לא משתמשים בדשנים כימיים. עם כל הכבוד למדע, הרכב הדשנים הוא חיקוי עלוב לעושר של הקרקע. האדמה מכילה חומרי הזנה בשלל הרכבים שונים, שלא זוכים לפיצוי מלא בדשנים כימיים. (אפשר לקרוא על המינרלים שבקרקע כאן).
  • דשנים כימיים חשודים כמזיקים וכגורמים למחלות קשות. (ראו למשל מחקר זה).
  • דשנים כימיים ממליחים את הקרקע ומזיקים למיקרואורגניזמים והחרקים שבקרקע (קראו כאן).