כללי

עם האדמה – יוצרים גן עדן מקומי. אקולוגי ובריא

"עם האדמה" פועלת לשיפור אורח החיים והבריאות מתוך התמקדות בתזונה בריאה ומבריאה ואקולוגיה בת-קיימא. הפעילות כוללת הקמה וטיפוח גינות מאכל, סדנאות למבוגרים ולילדים והפעלת גינת ירק ב"חוות שפע שורשים".

גינון טבעי

  • יעוץ, תכנון, הקמה וטיפוח גינות מאכל – עצי פרי וערוגות ירק בגנים פרטיים ומשותפים. הסבה של גינות קיימות לגינות מאכל.
  • טיפול אקולוגי בגינות קיימות.
  • יערות מאכל – הסבה של שטחי חקלאות או שטחים לא מעובדים ליער מאכל, המייצר פרי וירק, חומר בנייה והסקה ועוד. כיום אנחנו מטפלים בפרדס תפוזים. ובהסבת חלקה שחציה פרדס אשכוליות ליער מאכל.

סל טבעי ואורגני

  • סל ירקות ופירות מגוון, אשר חלקו אנו מגדלים בחוות שפע שורשים, במושב עולש. אנחנו מגדלים באופן טבעי, ללא דשנים כימיים ורעלים.
  • את הסל אנו משלימים עם ירקות ופירות אורגניים מספקים נוספים.

סדנאות וסיורים

  • סיורים בחוות "שפע שורשים". חוויה לכל המשפחה בה ניתן לראות כיצד מזון גדל באופן טבעי.
  • סדנאות למבוגרים המתקיימות פעמיים בשנה ועל פי דרישה.

לפרטים, עצות והזמנות

  • יעקב אגלמז, 054-3986781