כיצד להגיע אלינו

משרד

רח' גרניט 23 כפר-יונה


יער מאכל ליד כפר הס

ניפגש במיקום של "חוות גן עדן לשעבר".