אודות - עם האדמה

עם האדמה

החברה פועלת ליצירת חיים בריאים, באמצעות תזונה ומרפא הגדלים ביערות מאכל ובחקלאות האורגנית.

מרכז הקיימות

הוקם לצורך קיום קורסים, סדנאות ואירועים לצורך הקניית ידע ו"להעביר את זה הלאה".

רקע

"יערות מאכל" הם סביבה אקולוגית המאפשרת חיים טובים יותר לקהילה שבה. ביער מאכל נמצא עצי ושיחי פרי, ערוגות ירק, עצים לבנייה והסקה. בתוך היער יהיו בעלי חיים מהבר וגם חיות בית ויהווה נוף ירוק ומטהר אוויר. הרצון שלנו הוא לקדם יערות מאכל בשטחים חקלאית כמו גם באיזורי מגורים, כדי לקרב את הטבע שהתרחק ולאפשר תזונה טובה יותר וגם מרחב מרפא ונעים.  במושג חקלאות בת-קיימא, הכוונה היא ליצור מזון באופן שאינו תלוי במשאבים חיצוניים כמו דלק, מחצבים או כימיקלים. השאיפה הוא גם לצמצם את כמות המים שמגיעים בצורה מלאכותית.